Adwokat Kancelaria Kontakt
Kancelaria Adwokacka adwokata Magdaleny Górki-Lubaś zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz reprezentację osób fizycznych przed sądami. Klienci mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Kancelaria utrzymuje stałą współpracę z różnymi kancelariami z całej Polski.

Zakres działalności:

  • adwokat „pro bono”

  • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego;

  • doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania sadowego

  • sporządzaniu pozwów, pism procesowych oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi.

  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym i przygotowawczym

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary;

  • reprezentowanie w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa;

  • reprezentowanie w sprawach o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków;

  • reprezentowanie w sprawach o alimenty

  • wszelkie sprawy związane z prawem rodzinnym

Copyright © 2009 Magdalena Górka-Lubaś
projekt i wykonanie: ikono.pl